' 03-7369363
03-5318916
7 03-7384040
* emba@mail.biu.ac.il
סילבוסים

סילבוסים

שימו לב:

הגישה לסטודנטים לומדים בלבד.

חדשות
החלה ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ו 2015-6

לנרשמים עד ה-01.06.2015
הנחת רישום מוקדם ע"ס 3,500 ש"ח

מועדי כנסי ההסברה לקראת שנה"ל תשע"ו 2015-6:
26/05/2015 יום ג', 19:00
14/07/2015 יום ג', 19:00

סקרים
גלריה
 
Simply-Smart | בניית אתרים | קידום אתרים כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר-אילן ©